HACK

Learn to grow yourself and your business

STORIES

Get inspired by great people

EVENTS CALENDAR

october, 2016

Sort Options

28oct6:00 PM- 8:30 PMStartup Night: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – Việt Nam6:00 PM - 8:30 PM Saigon Innovation Hub - hỗ trợ không gian làm việc miễn phí cho startupsLocation:Ho Chi Minh,Vietnam

28oct7:00 PM- 10:00 PM5th Founder Meetup7:00 PM - 10:00 PM Location:Ho Chi Minh,Vietnam

29oct2:00 PM- 4:00 PMhcmc.rb Meetup Oct 20162:00 PM - 4:00 PM TheVentures VietnamLocation:Ho Chi Minh,Vietnam

29oct3:00 PM- 6:00 PMGeeky Weekend Oct 293:00 PM - 6:00 PM TheVentures VietnamLocation:Ho Chi Minh,Vietnam

29oct4:30 PM- 6:00 PMEnglish for developers4:30 PM - 6:00 PM TheVentures VietnamLocation:Ho Chi Minh,Vietnam

31oct - 11novoct 315:00 PMnov 11Lean Innovation (Lean Startup) - Khóa 55:00 PM - (november 11) 8:30 PM Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường ĐHBKLocation:Ho Chi Minh,Vietnam

31oct6:30 PM- 9:00 PMHiểu về mô hình nền tảng trung gian (Platform business)6:30 PM - 9:00 PM SHIELD